Zapraszamy do dyskusji.

Szanowni Państwo. Artykułem Pawła Jankowskiego chcemy rozpocząć dyskusję dotyczącą pandemii. Prosimy jednak, aby w Waszych wypowiedziach powstrzymywać się od ataków personalnych i powielania niepotwierdzonych oskarżeń. Czekamy na merytoryczne wypowiedzi.   Jak wyjść z błędnego koła? Czyli prawda was wyzwoli. 14 września 2020 r. Globalna Rada Monitorowania Gotowości (GPMB – Global Preparedness Monitoring Board) opublikowała swój drugi raport. Podmiot ten został utworzony przez ONZ, WHO i Bank Światowy w celu monitorowania gotowości państw członkowskich na zagrożenia zdrowotne w połowie 2018 r. a więc 1,5 roku przed ogłoszeniem pandemii przez WHO. GPMB na pół roku przed ogłoszeniem pandemii w swoim pierwszym raporcie, który był w rzeczywistości instrukcją dla rządów państw członkowskich, zatytułowanym „A World at Risk” nakreśliła niezbędne działania, których celem miało być zwiększenie gotowości na epidemie i pandemie. Wszystko byłoby nawet logiczne, jednak w tym raporcie GPMB w ostatnim 7 punkcie, Rada wezwała ONZ i WHO do przeprowadzenia dwóch ogólnosystemowych symulacji

Więcej...