75. rocznica apogeum ukraińskiego ludobójstwa

Zbliża się 75. Rocznica „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 r.. Było to apogeum ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach i innych obywatelach II RP przez aktywistów OUN-UPA oraz „czerń” czyli zwykłych ukraińskich sąsiadów. Od 2017 r. w dniu 11 lipca – czyli w tym roku po raz drugi – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach i innych obywatelach II RP na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Podobnie jak w ubiegłym roku w drugą niedzielę lipca (11.07.1943 r. – to także była druga niedziela lipca 1943 r.) odbędą się centralne ogólnopolskie Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. W tym roku wypadnie to w niedzielę 8 lipca. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie gdzie odbędzie się uroczystość połączona ze zmianą warty honorowej oraz Apelem Pamięci. Później Marsz Kresowy przejdzie z pl. Piłsudskiego Krakowskim Przedmieściem przez pl. Zamkowy i dalej ul. Świętojańską przez Rynek Starego Miasta i ul. Nowomiejską do katedry polowej WP przy ul. Długiej gdzie będzie odprawiona msza za zmarłych i pomordowanych. W tym roku organizatorem Społecznych Obchodów jest Komitet Honorowy, któremu przewodniczy ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski z udziałem m.in. Stanisława Srokowskiego, dr Lucyny Kulińskiej i Janiny Kalinowskiej.

Wymienieni powyżej członkowie Komitetu Honorowego wzięli ostatnio udział w dniach 22-23 czerwca 2018 r. w odbytym Lublinie Kongresie Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej „Tożsamość – Pamięć – Przyszłość” oraz Konferencji „Wołyń’43: \Walka o Pamięć – Walka o Polskę”. Wydarzenia te zorganizował Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego kierowany przez prof. Włodzimierza Osadczego. Oprócz wyżej wymienionych, którzy mówili o ukraińskim ludobójstwie z lat 1939-1947 najciekawsze moim zdaniem wykłady wygłosili: dr Andrzej Zapałowski, dr Leon Popek, Renata Cytacka, Bogdan Gambal oraz Marcin Skalski. Dr Zapałowski mówił o kolaboranckiej genezie szowinistycznych formacji OUN-UPA a dr Popek o szokującej praktyce zawłaszczania przez szowinistów ukraińskich szczątek Polaków do tej pory leżących w dołach śmierci. Renata Cytacka mówiła o obronie polskości na Wileńszczyźnie w konfrontacji z dzisiejszym państwem litewskim, Bogdan Gambal o polskich Łemkach i ich walce z szowinistami ukraińskimi, którzy chcą Łemków na siłę uznać z część swojej nacji a Marcin Skalski opowiedział o preludium do ludobójstwa na Polakach z lat 1939-1947, którym były zbrodnie z okresu wojny polsko – ukraińskiej 1918-1919. Wszystkie wystąpienia z Kongresu w Lublinie można znaleźć na YouTube: Kresy#Lublin2018 na kanałach CEPowisle i Polskie Sprawy.

Rafał Mossakowski