Bravo Italia

Nowy włoski rząd jednak powstaje i to z tymi samymi nazwiskami kandydatów na ministrów. Siła demokracji włoskiej działa.

Unia zaskoczona, ponieważ nowy włoski rząd jednak powstaje. Radykalizacja opinii publicznej we Włoszech po wypowiedziach celebrytów unijnych osiągnęła taki stan, że prezydent Włoch ponownie powierzył funkcję tworzenia rządu profesorowi Giuseppe Conte, który zaproponował pewne niewielkie zmiany w składzie rady ministrów. Dwóch przywódców ugrupowań, które są już zapleczem tego rządu zostało wicepremierami: przywódca Ruchu 5 Gwiazd- Luigi Di Maio będzie także ministrem rozwoju gospodarczego, natomiast przywódca Ligi Północnej – Matteo Salvini, również ministrem spraw wewnętrznych. Zablokowany wcześniej jako minister finansów profesor ekonomii Paolo Savone, został ministrem do spraw europejskich. Niewątpliwie jest to zapowiedź ciekawych i gorących dyskusji podczas posiedzeń Rady Unii Europejskiej na których spotykają się odpowiedni ministrowie krajów członkowskich UE.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Conte rząd pod jego kierownictwem, będzie realizował przedsięwzięcia, które są zawarte w dokumencie programowym pod nazwą „Kontrakt dla rządu zmian”, podpisanym tuż po powstaniu koalicji Ruchu 5 Gwiazd i Ligi Północnej.

Naród włoski okazał siłę, która może być jeszcze bardzo potrzebna podczas walki z toczącym UE rakiem. Właśnie we Włoszech, teraz, polska dyplomacja może mieć silnego partnera podczas budowy przedsięwzięć niezgodnych z interesami Niemiec i Francji. Oby nasi przedstawiciele już zaczęli działać i to szybko.

rb