Pomoc dla Sośna

Mówi się,, „jak trwoga to, do Boga”. Takim lokalnym bogiem, pierwszą instancją dla mieszkańców, powinien być  lokalny samorząd.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym stanowi zadanie własne gminy. A wspólnota, to nikt inny, jak my, drodzy Państwo. Urząd pełni więc rolę służebną wobec mieszkańców.

Więcej...

Marsz Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego

W sobotę ulicami Warszawy przeszedł I Marsz Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego od pomnika do pomnika. Marsz miał na celu przypomnienie postaci Marszałka, Jego związków z Warszawą i zasług dla Polski. Organizatorami Marszu byli: Stowarzyszenie”Pokolenia Niepokornych”,Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”

Więcej...

Prof W. Fałkowski o stratach wojennych Warszawy.Praskie Spotkania z Historią.

    Gościem majowego Praskiego Spotkania z Historią był Minister prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, historyk i podsekretarz stanu w MON. Tematem spotkania był przygotowany przez zespół pod kierunkiem Profesora w 2004 roku, Raport Strat Wojennych Miasta Warszawy w latach 1939-1945. Raport przygotowany został na polecenie Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Więcej...

Regulamin Konkursu

I Ogólnowarszawski   konkurs  literacko – plastyczny- Moje Spotkania z Historią pt. „ Generał Józef Haller i Błękitna Armia” Patronat Honorowy: Burmistrz Dzielnicy Praga Północ M.st. Warszawa -Wojciech Zabłocki Poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki Marszałek Senior Sejmu RP – Kornel Morawiecki Organizator  Konkursu: Redakcja Gazety „nasza gazeta Z Prawej Strony”; Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych; Fundacja „Otwarta Pracownia Twórcza” ;Centrum Edukacji i Rozwoju im. Bp.Kajetana Sołtyka; Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”

Więcej...