Zapraszamy do dyskusji.

Szanowni Państwo. Artykułem Pawła Jankowskiego chcemy rozpocząć dyskusję dotyczącą pandemii. Prosimy jednak, aby w Waszych wypowiedziach powstrzymywać się od ataków personalnych i powielania niepotwierdzonych oskarżeń. Czekamy na merytoryczne wypowiedzi.   Jak wyjść z błędnego koła? Czyli prawda was wyzwoli. 14 września 2020 r. Globalna Rada Monitorowania Gotowości (GPMB – Global Preparedness Monitoring Board) opublikowała swój drugi raport. Podmiot ten został utworzony przez ONZ, WHO i Bank Światowy w celu monitorowania gotowości państw członkowskich na zagrożenia zdrowotne w połowie 2018 r. a więc 1,5 roku przed ogłoszeniem pandemii przez WHO. GPMB na pół roku przed ogłoszeniem pandemii w swoim pierwszym raporcie, który był w rzeczywistości instrukcją dla rządów państw członkowskich, zatytułowanym „A World at Risk” nakreśliła niezbędne działania, których celem miało być zwiększenie gotowości na epidemie i pandemie. Wszystko byłoby nawet logiczne, jednak w tym raporcie GPMB w ostatnim 7 punkcie, Rada wezwała ONZ i WHO do przeprowadzenia dwóch ogólnosystemowych symulacji

Więcej...

„Honorowy Obywatel Warszawy-gen.Józef Haller-Współtwórca Niepodległej” „Rok 1920 Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”

W związku z sytuacją epidemiologiczną uroczystości główne zostały przełożone. 26 kwietnia ograniczyliśmy się do transmitowanej on-line Mszy św. z Kościoła Matki Bożej Loretańskiej w intencji Bohaterów roku 1920 i gen.J.Hallera oraz złożenia kwiatów przy tablicy paniątkowej. Relacje z wydarzenia poniżej. Relacja z Mszy św. złożenie kwiatów

Więcej...

Lalki Heleny Paderewskiej – obóz artystyczny dla dzieci

        Lalki Heleny Paderewskiej – aktywna młodzież” , projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Julinie gości obecnie drugi z kolei turnus obozu artystycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Lalki Heleny Paderewskiej” zorganizowanego w ramach projektu Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza. Projekt finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach aktywizacji młodzieży z rejonu Mazowsza, powiatu węgrowskiego a w szczególności gminy Łochów obejmuje głównie działania plastyczne i teatralne, a także rekreacyjno – sportowe i turystyczne. Autorką i koordynatorką całości projektu jest Zofia Kubicka, artystka rzeźbiarka i pedagog z wykształcenia, przekazująca dzieciom swoją lalkarsko – teatralną pasję i sprawującą pieczę nad realizacją przedsięwzięcia. Dzieci wprowadzone zostają w historię związaną z niezwykłą działalnością charytatywną Heleny Paderewskiej, której to słynne lalki wykonywane w paryskiej pracowni Stefanii Łazarskiej, sprzedawane były wśród amerykańskiej polonii na rzecz polskich sierot wojennych z I wojny światowej.

Więcej...