Dane Spółki

„Z Prawej Strony” Sp. z o.o
Pl.Gen. Józefa Hallera 5 lok. 14 A
03-464 Warszawa
tel.+48 603 132 867
e-mail: kontakt@zprawejstrony.waw.pl
KRS 0000647748 NIP 1132922978
REGON 365905474

konto: IdeaBank 82 1950 0001 2006 0007 3454 0002

Zarząd Spółki:
Piotr Rzewuski – Prezes
tel.+48 603 132 867
Piotr Grzegorzewski – v-ce Prezes
tel.+ 48 608 361 644
Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska-v-ce Prezes
Waldemar Górski- Członek Zarządu