Honorowy Obywatel Warszawy-Gen.Józef Haller- Współtwórca Niepodległej

99 lat temu’ entuzjastycznie witany, przybył do Warszawy gen. Józef Haller., któremu nadano tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia i przypomnienia roli Generała w walce o Niepodległość i utrzymanie polskich granic Organizatorzy przygotowali tę Uroczystość.
O godz.12.00 spotykamy się na Pl. Hallera( od strony ul. Jagiellońskiej) przy Tablicy pamiątkowej na Uroczystości z udziałem wojska, pocztów sztandarowych, władz państwowych i samorządowych.
Przemówienia, składanie kwiatów, program słowno-muzyczny „Impresja o Błękitnym Generale” w wykonaniu zespołu młodzieży z OHP oraz Wystawa „Błękitna Armia w I wojnie światowej i walce o polskie granice” przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową złożą się na tę część uroczystości.
Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym
Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej.

Od godz. 14.00 zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ na KONFERENCJĘ poświęconą postaci Generała.
Prelekcje wygłoszą:
Minister ANTONI MACIEREWICZ
prof. WIESŁAW WYSOCKI
senator PIOTR ANDRZEJEWSKI
Ks.Prałat JÓZEF MAJ
AAN MARIUSZ OLCZAK
Jan Engelgard, Zbigniew Okorski, Adam Stefan Lewandowski

Występ zespołu Piotra Rafałko i wystawa prac artysty.
Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Błękitna Armia 1917-1919” zrealizowanego przez Centralną Bibliotekę Wojskową i dyskusja zakończą „sobotę z gen. Hallerem” na Pradze.
KOMITET HONOROWY
Piotr Gliński – wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego
Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP
Paweł Lisiecki i Andrzej Melak – Posłowie na Sejm RP
Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki
Wojciech Zabłocki – Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ
Sędzia Bogusław Nizieński
płk.dr hab. inż.Tadeusz Szczurek – Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.
ORGANIZATORZY:
Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych
Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Fundacja „Służba Niepodległej”
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Stowarzyszenie „Pokolenia Niepokornych”
Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć”
Archiwum Akt Nowych
Mazowiecka Komenda OHP
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Grupa Historyczna „Niepodległość”
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
PARTNEREM Wydarzenia jest
Centralna Biblioteka Wojskowa