I Międzynarodowy Festiwal Pieśni „Pamięci Walczącym o Niepodległość”

 

   

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca, Społecznym Komitetem Organizacyjnym Obchodów Patriotycznych, Fundacją Pamięci AK „Kresy RP” i innymi organizacjami organizuje w dniach 28-29 października  I Festiwal Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość, którego ukoronowaniem będzie Koncert Galowy   w Klubie Biznesowym na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 29.10.2017 w godz. 17.00-21.00

Kilka słów o inicjatywie:

Organizatorzy w hołdzie dla wszystkich osób, które przez dziesiątki lat działały  na rzecz niepodległości Polski w 2017 r. pragną zorganizować wraz z samorządami podwarszawskich  gmin I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w dniach 28-­29.10.17 r. Do udziału w Festiwalu zostaną zaproszeni artyści z Polski, których twórczość skupia się na szerzeniu idei  patriotyzmu oraz upowszechniania pieśni patriotycznych, ale przede wszystkim środowiska Polaków żyjących poza  granicami Kraju, z dawnych Kresów Wschodnich II RP – Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dodatkowym celem  przedsięwzięcia jest zachęcenie publiczności do wspólnego śpiewania, a Galę Finałową na stadionie PGE  Narodowy poprzedzi  Piknik dla mieszkańców Mazowsza.

Cele inicjatywy:

 • promocja patriotyzmu
 • zorganizowanie indywidualnych występów polskich chórów i pieśniarzy patriotycznych w gminach podwarszawskich, w lokalnych domach kultury i parafiach;
 • wspólne warsztaty muzyczne z mieszkańcami podwarszawskich miejscowości;
 • prezentacja polskiej publiczności historycznego repertuaru pieśni patriotycznych i pieśni polskich Kresów;
 • nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi twórcami i wykonawcami, a pieśniarzami z Białorusi, Ukrainy i Litwy;
 • wymiana źródeł pieśni, doświadczeń prowadzenia chórów, informacji dotyczących wspólnych inicjatyw i budowania relacji z lokalną społecznością polską.

Zakładane rezultaty

:• integracja środowisk artystycznych z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Szczególne znaczenie ma to dla  zespołów ze Wschodu, które nieczęsto spotykają się podczas wspólnych imprez;

 • propagowanie patriotyzmu wśród mieszkańców Kraju i wśród przedstawicieli Polaków mieszkających za granicą
 • upowszechnianie i promocja polskiej kultury i historii, a w szczególności dorobku środowisk patriotycznych oraz polonijnych z dawnych Kresów Wschodnich II RP.

 

Festiwal będzie okazją do zintegrowania polskich środowisk wokół idei niepodległościowej, pielęgnowania historii, tradycji walk o Niepodległość oraz popularyzowaniu historii poprzez twórczość artystyczną. Koncerty chórów, oprócz głównego podczas Gali Finałowej na PGE Narodowym, odbędą się w podwarszawskich ośrodkach kultury oraz parafiach. Będą one miały formę wspólnego śpiewania z publicznością. Publiczność otrzyma teksty pieśni kresowych i wspólnie wykona je z polskimi artystami ze Wschodu. Udział polskich chórów kresowych wzbogaci przekaz Festiwalu, ale będzie też okazją do odświeżenia w małych środowiskach pamięci o Kresach i polskim dorobku. Koncerty będą miały formę artystycznej prezentacji, ale z drugiej strony radosnych, rodzinnych warsztatów muzycznych, którego osią będzie wspólne śpiewanie. Takie wspólne spotkania zbliżą do siebie ludzi oraz stworzą mosty pomiędzy odległymi środowiskami oraz pokoleniami.

 

Planujemy także przeprowadzenie konkursu wokalnego pieśni patriotycznych wśród osób w wieku 18-40 lat, co mamy nadzieję, będzie impulsem do wykonywania twórczości patriotycznej przez uzdolnionych młodych ludzi.

 

Konkurs wokalny pieśni patriotycznych skierowany będzie do wszystkich chętnych osób z Polski i środowisk polonijnych w wieku 18-40 lat. Po wstępnej preselekcji w oparciu o przesłane nagrania kandydatów dokonanej przez profesjonalne jury, wybrane osoby zostaną zaproszone na jednodniowe przesłuchania po których zostaną tego samego dnia ogłoszeni finaliści konkursu. Oni też zostaną zaproszeni do udziału w Gali Finałowej Festiwalu. Tam też jury wyłoni laureatów poszczególnych miejsc 1-3 i wyróżnień. Na Gali także uświetnionej występami chórów polonijnych i artystów z Polski (m.in. Lech Makowiecki, Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski, Andrzej Kołakowski itp. laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody pieniężne (I nagroda – 5000 PLN, II nagroda – 2000 PLN, III nagroda – 1000 PLN, wyróżnienia 500 PLN).

Piknik patriotyczny :

Całość dopełni przed wieczorną Galą piknik patriotyczny u stóp Stadionu Narodowego, który odbędzie się w dniu 29.10.17 r. w godz. 11.00-16.00 z udziałem grup rekonstrukcyjnych.( Obozowiska, strzelnica, instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy i wystawy, bezpłatna grochówka) W czasie Pikniku na ustawionej pod bramą II scenie występować będą zaproszeni wykonawcy.( m.inn. Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski, Lech Makowiecki, Jacek Kowalski, Andrzej Kołakowski, Karat Napalm Grupa,i wielu , wielu innych.) Piknik rozpocznie przemarsz Orkiestry Wojskowej i Grup Rekonstrukcyjnych W ten sposób chcielibyśmy wesprzeć rozwój polskiej kultury i tradycji, promocję postaw patriotycznych wśród społeczeństwa polskiego.

Udział w Festiwalu potwierdziły następujące chóry z Kresów Wschodnich II RP :

Ukraina:

 • Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy” ze Lwowa – 16-17 osób
 • zespół „Borysławiacy” z Borysławia – 15 osób

Mińsk Białoruski:

 • Chóry „Tęcza”, „Społem” i „Polonez” oraz zespół „Jednym Głosem” działające przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku – ogółem 45 os.

Litwa – ogółem 30 os. :

 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”
 • Chór Szkolny z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

W składzie Komitetu Honorowego akces swój potwierdzili:

V-ce Marszałek Senatu Maria Koc

Marszałek Senior Sejmu Kornel Morawiecki

Poseł na Sejm Ewa Tomaszewska

Poseł na Sejm Małgorzata Gosiewska

Poseł na Sejm Małgorzata Zwiercan

Poseł na Sejm Paweł Lisiecki

Poseł na Sejm Andrzej Melak

Sędzia Bogusław Nizieński

Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Wojciech Zabłocki

Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski

V-ce Burmistrz Miasta Marki Zbigniew Zalas

Organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym wydarzenia do Pana Piotra Glińskiego wicepremiera ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Prezydent RP zdecydował o ufundowaniu upominku dla laureata konkursu.

Pomoc finansową dla Festiwalu prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

PKO BP 71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

Więcej informacji na stronie festiwalu:

www.festiwalniepodleglosc.pl

Zapraszamy!