II MIĘDZYNARODOWA GALA PIOSENKI KRESOWEJ.

– Narody najlepiej czują się przy stole i w łożu – powiedział gość honorowy Gali reżyser Jerzy Hoffman – Wypijmy za to, żeby nie musiały stawać w polu. –

W sobotę, 17 marca br. w Hotelu Trylogia w Zielonce, odbyła się II Międzynarodowa Gala Piosenki Kresowej, której organizatorami są Stowarzyszenie Edukacyjno – Patriotyczne „Pamięć” i Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”.

Powitania autora filmowej trylogii dzieł Henryka Sienkiewicza, Mistrza Jerzego Hoffmana z Małżonką dokonali liderzy organizacji, Piotr Rzewuski i Jarosław Dąbrowski. Obecność Jerzego Hoffmana, obchodzącego niedawno swoje osiemdziesiąte szóste urodziny, była okazja do złożenia życzeń urodzinowych. Gościom honorowym, towarzyszył odtwórca roli Longina Podbipiety w pamiętnym „Ogniem i mieczem”, Wiktor Zborowski. Na gali obecni byli m.in. krewni śp. Inki, pp. Anna i Maciej Pawełkowie.

Występy rozpoczął zespół Wiktoria z Ukrainy, a następnie zaprezentował się zespół Kresowiacy z Hajnówki. Przed występem uroczego zespołu Wilenka z Wilna, organizatorzy uhonorowali sędziego Bogusława Nizieńskiego, który niedawno obchodził swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Sędzia Nizieński jest bowiem Wileniakiem z urodzenia.

Niezwykle ciepła atmosfera gali owocowała licznymi niespodziankami – palmę wileńską i dedykowany Reżyserowi Walc Wileński w wykonaniu zespołu Wilenka, szalik pamiątkowy X Pielgrzymki Solidarności Walczącej do Częstochowy dla Sędziego Nizieńskiego, z kolei przy występach Zespołu Bursztyn z Białorusi, do tańca zostali porwani wszyscy goście z pierwszych rzędów. Mogliśmy zobaczyć, jak radzi sobie w tańcach ludowych kwiat podwarszawskiego Samorządu na czele z Burmistrzem Wołomina Ryszardem Miadziarem.

Podniosłym wydarzeniem było wręczenie Jerzemu Hoffmanowi honorowego członkowstwa i pasowanie Reżysera na członka Polsko – Ukraińskiego Bractwa Gutenberga. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga działa w Polsce od 1996 roku i jest stowarzyszeniem, które realizuje swoje cele statutowe poprzez promocję języka polskiego i kultury naszego narodu, szerzenie czytelnictwa i edukacji. Bractwo przekazuje m.in. książki do Polskich Macierzy szkolnych na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Gala była okazją do promocji polskiej kultury i tradycji z trudem kultywowanej na ziemiach Kresów Wschodnich, a dla naszych rodaków zza miedzy, jeszcze jednym dowodem, że Ojczyzna o nich pamięta. Wspominając niedawno zakończoną zbiórkę wielkanocną organizowaną pod naszym patronatem przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, dziękujemy zarówno uczestnikom Gali, jak i wszystkim, którzy złożyli dary w zbiórce za pamięć i uczestnictwo. Dziękujemy też partnerom Gali, wspomnianemu Stowarzyszeniu Łagierników oraz Fundacji Pamięci Żołnierzy AK Kresy RP, patronom wydarzenia TVP3 i Radio dla Ciebie oraz Hotelowi Trylogia za wsparcie i pomoc w organizacji Gali.

Beata Bielińska-Jacewicz