Lalki Heleny Paderewskiej – obóz artystyczny dla dzieci

 

 

 

 

Lalki Heleny Paderewskiej – aktywna młodzież” , projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Julinie gości obecnie drugi z kolei turnus obozu artystycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Lalki Heleny Paderewskiej” zorganizowanego w ramach projektu Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza. Projekt finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach aktywizacji młodzieży z rejonu Mazowsza, powiatu węgrowskiego a w szczególności gminy Łochów obejmuje głównie działania plastyczne i teatralne, a także rekreacyjno – sportowe i turystyczne. Autorką i koordynatorką całości projektu jest Zofia Kubicka, artystka rzeźbiarka i pedagog z wykształcenia, przekazująca dzieciom swoją lalkarsko – teatralną pasję i sprawującą pieczę nad realizacją przedsięwzięcia. Dzieci wprowadzone zostają w historię związaną z niezwykłą działalnością charytatywną Heleny Paderewskiej, której to słynne lalki wykonywane w paryskiej pracowni Stefanii Łazarskiej, sprzedawane były wśród amerykańskiej polonii na rzecz polskich sierot wojennych z I wojny światowej. Fundacja zawsze angażuje do swoich projektów profesjonalnych artystów z różnych dziedzin sztuki. W pracowni lalkarskiej, prowadzonej przez artystkę plastyka Magdalenę Hylak i Zofię Kubicką – (juniorkę) dzieci zapoznają się historią oryginalnych lalek z pracowni Pani Łazarskiej, z technologią lalkarską począwszy od projektu, poprzez szycie, wypychanie, ubieranie i malowanie, świetnie się przy tym bawiąc i wykorzystując własną inwencję i pomysły podczas prowadzonych warsztatów. Wraz z Janem Kubickim- artystą rzeźbiarzem i Mikołajem Kubickim przygotowują scenografię, dowiadując się, jaka jest rola dekoracji, rekwizytów i kostiumów w przedstawieniu teatralnym. Zajęcia teatralne prowadzone są przez Katarzynę Kownacką, autorkę scenariusza do przedstawienia, którego treść mocno osadzona jest nie tylko w szeroko pojętej historii wojennej, ale w historii regionu. Postaci Heleny Paderewskiej, a także „dziadka” Kazimierza Lisieckiego – pedagoga, założyciela Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy są trwale wpisane i pielęgnowane na terenie węgrowskiego powiatu. Sztuka niesie uniwersalny przekaz o roli wytrwałej pracy i współdziałania w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują, o swoistym „łańcuchu rąk”, łączącym tych, którym zależy na swojej Ojczyźnie. Pierwsze dwa spektakle, będące zwieńczeniem pierwszego turnusu odbyły się w dniach 13 i 14 lipca 2019 r. w Pałacyku im. Ignacego i Heleny Paderewskich w Kaliskach oraz w Domu Kultury w |Łochowie. Na następne zaś serdecznie zapraszają dzieci z turnusu drugiego, opiekunowie i instruktorzy w dniach : 27 lipca do Pałacyku w Kaliskach i 28 lipca do Domu Kultury w Łochowie, gdzie będzie można podziwiać owoce ich dwutygodniowej pracy i zabawy przez sztukę.