Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze

Odkąd bliżej poznałam historię Pragi, żywą pamięć mieszkańców o latach powojennej gehenny Żołnierzy Wyklętych i zwykłych ludzi, a wszystko to na oczach Prażan, z wielkim wzruszeniem uczestniczyłam w tej swoistej pielgrzymce od jednego do drugiego miejsca pamięci. Miejsc tych było kilkanascie, a przecież to jeszcze nie wszystkie…

Po raz pierwszy w historii, w jednym z tych miejsc wieniec złozył Prezydent RP Andrzej Duda. Wizanka spoczęła pod scianą dawnej siedziby głównej NKWD przy Strzeleckiej 8, adresu dobrze znanego wszystkim Prażanom z historii, wspomnień rodzinnych a przede wszystkim zakończonej ostatnio sukcesem społecznej akcji ratowania tego wyjątkowego, unikalnego na skalę kraju, miejsca pamięci, w którym każdy centymetr piwnicznych ścian pokryty jest insktypcjami, modlitwami, autografami i rysunkami więzionych tam patriotów. Uratowane siłami praskiej społeczności przed zniszczeniem i zapomnieniem miejsce trafiło w tym roku pod opiekę IPN, między innymi dzięki konsekwentnym staraniom praskiej organizacji Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu.

Poniżej,wymieniamy tylko kilka miejsc, w których odbyły się dzisiejsze uroczystości. Pomimo silnych mrozów, jak zwykle mieszkańcy dopisali. Byli również kombatanci i młodzież. Oprawę historyczna oraz rekonstrukcyjne scenki historyczne zapewniły dwie grupy rekonstrukcyjne: GH Niepodległość oraz GH „Zgrupowanie Radosław”. Organizatorzy: Towarzystwo Miłosników Polskiej Tradycji i kUltury oraz Mysl Praska – kwartalnik, biulety.

Patronat nad obchodami objął Instytut Pamięci Narodowej; Patronat honorowy : Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Wojciech Zabłocki, Poseł na Sejm Paweł Lisiecki, Poseł do Parlamentu EuropejskiegoMarek Jurek

Miejsca, w których odbyły się praskie uroczystości: ul.11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny), ul. Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce, następnie WUBP), ul. Namysłowska (Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956), Inscenizacja historyczna dwa krótkie epizody, ul.Cyryla i Metodego4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawa-Praga), ul. Jagielońska 38 (Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej), ul. Sierakowskiego 7(dawniej siedziba NKWD 1944-1946 a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 1946-1954), ul. Sierakowskiego 9 Inscenizacja historyczna dwa krótkie epizody.

Uroczystość zakończyła uroczysta Msza Św. W Katedrze pw. Św. Floriana i św. Michała.

Beata Bielińska – Jacewicz

Na zdjęciach:
Dziś, na Pradze w miejscu murów Więzienia karno-śledczego nr III w Warszawie tzw. Toledo. obecnie Namysłowska 6, gdzie znajduje się pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”. Fot. BBJ

Dziękujemy również  Ani Straszyńskiej za udostępnienie zdjęcia