Niezdrowe praktyki praskiej kliniki

Natural Medical” przy ul. Kijowskiej 11, bo o tej klinice będziemy pisać w następnym numerze, według docierających do Redakcji sygnałów, nie jest miejscem przyjaznym dla klientów. Przyjrzymy się „ nieuczciwym praktykom rynkowym” stosowanym przez „MEDICAL M2, Sp. z o.o., realizacji umów i zobowiązań.
Prosimy naszych czytelników, którzy korzystali lub nadal korzystają z usług wymienionej kliniki o kontakt z Redakcją. Sprawę z ramienia gazety pilotuje red. Paweł Skupiński tel. 502 818 330. Adres mailowy naszej redakcji: kontakt@zprawejstrony.waw.pl. (Red.)