Nowe zabytki prawej strony

Prawobrzeżna Warszawa wzbogaciła się o nowe zabytki. Posród 127 wpisów do gminnej ewidencji zabytków jakie zarejestrowano 28 kwietnia br. trafiły cztery pozycje znajdujące się na Pradze-Północ: w Ogrodzie Zoologicznym – wybieg lwów i tygrysów Praga-Północ, dzwonnica Kościoła pw. Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej, Układ urbanistyczny i zespół budowlany Nowa Praga Praga-Północ, Targowa; Praga-Północ, 11 Listopada; Praga-Północ, al. „Solidarności”; Praga-Północ, Wileńska oraz
bruk z różowego granitu, torowiska tramwajowe oraz
krawężniki i podjazdy bramne na odcinku ul. Ząbkowskiej pomiędzy ulicami Targową i Brzeską; siedem obiektów z Pragi – Południe: dom działkowca na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Waszyngtona”; wejście na trybunę honorową Stadionu Narodowego – wejście VIP, Układ urbanistyczny Osiedla Przyczółek Grochowski, elewacja frontowa i brama oraz ogrodzenie Piekarni Teodora Rajcherta, ogrodzenie Miejskiej Stacji Higieny Zapobiegawczej im. dr. Józefa Polaka, Ośrodka Zdrowia i Opieki Zakładu Lecznictwa
Otwartego, Grochowska 339, budynek biurowo – mieszkalny Bracia Jenike Fabryka Dźwigów – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA” Podskarbińska 32/34, Bracia Jenike Fabryka Dźwigów – hala fabryczna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA II” – która niestety, została zburzona niemal równoczesnie z wpisem do ewidencji. Pozostałe zabytki po prawej stronie Wisły to: Fabryka Penicyliny Polfa Tarchomin Białołęka, A. Fleminga 2, dom przy ulicy Kłosowej 10 i białołęckie Gimnazjum nr
124 im. Polskich Noblistów przy ulicy Przytulnej 3 oraz jeden zabytek na Targówku: zespół rezydencjalny przy Siarczanej 6 – Zespół fabryki „Kijewski, Scholtze i Spółka, Spółka Akcyjna Fabryk Chemicznych i Huty Szklanej”, a dokładniej ogrodzenie i resztki parku. Jak widać na przykładzie Fabryki Dxwigów, a wczesniej dawnej parowozowni przy Al. Solidarności, które nie  doczekały oraz pustym placu po Rotundzie przy marszałkwoskiej czy zrewitalizowanym dogłębnie budynku Smyka przy Al.
Jerozolimskich, wpis do zabytku to kokardka przy kożuchu i w praktyce niewiele chroni, jeśli nie ma dobrej woli obu stron. moze warto by się zastanowić, komu się sprzedaje miejski majątek i zabezpieczać go już na etapie sprzedaży, wpisując ochronę w warunki do przetargu z mozliwością odzyskania nieruchomosci w przypadku niewywiązania się z umowy? (Wiki)