. Otwockie NCBJ siódmym instytutem badawczym JRC

W środę 20 kwietnia 2016 w Genewie dr hab. Krzysztof Kurek dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych(NCBJ) i dr Frederick Bordry dyrektor ds. Technologii Akceleratorów w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) podpisali umowę o dalszej współpracy. Nie minął rok i mamy kolejny sukces NCBJ.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) usytuowane jest blisko Warszawy na  terytorium niewielkiego miasta — podstołecznego Otwocka. Historia funkcjonowania ówczesnego Instytutu Badań Jądrowych rozpoczęła się 4 czerwca 1955 r. Jego pierwszym dyrektorem został prof. Andrzej Sołtan. Już w roku 1964 polski ośrodek badawczy, jako jedyny z bloku wschodniego, uczestniczył w pracach badawczych CERN w charakterze obserwatora.
Po sukcesie zeszłego roku i zakończonej pozytywnie wizycie w reaktorze Maria delegacji USA, która oceniła, że zabezpieczenia stosowane w NCBJ spełniają oczekiwania wynikające z zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, realne stały się plany produkcji w Świerku radioizotopów stosowanych w medycynie.

Natomiast 2 lutego 2017 roku NCBJ osiągnęło chyba największy sukces o charakterze międzynarodowym. Tego dnia dyrektor NCBJ, dr hab. Krzysztof Kurek i towarzyszący mu dyrektorzy: dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński i koordynator Projektów Międzynarodowych NCBJ dr Jacek Gajewski podpisali w Brukseli umowę ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC), reprezentowanym przez dyrektora Generalnego JRC Vladimira Sucha oraz szefa Działu Współpracy Międzynarodowej JRC Andrea Bucalossi’ego. W skład Centrum Wspólnotowego, które jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, wchodzi sześć ośrodków badawczych znajdujących się w pięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Niemczech, Holandii Włoszech i Hiszpanii). Centrala w Brukseli to niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, a także krajów członkowskich UE.

Od 2 lutego 2017 roku NCBJ jest siódmym instytutem naukowym JRC. Podpisana umowa stworzyła możliwości uczestnictwa NCBJ we współtworzeniu programów badawczych JRC. Dzięki temu polscy naukowcy będą mogli czynnie uczestniczyć w opracowywaniu i koordynowaniu polityki UE, szczególnie w zakresie rozwoju technologii jądrowej  i jej stosowaniu w energetyce, gospodarce, cyberbezpieczeństwie i medycynie. Dyrektor dr hab. Krzysztof Kurek stwierdził, że „podpisana umowa o współpracy z JRC to rezultat wysokiej pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej”. Trudno się nie zgodzić z tą opinią. Jednym z przejawów wzajemnej współpracy może być opracowywanie i wdrażanie produkcji nowych radiofarmaceutyków. Polska w tym zakresie ma wiele sukcesów. W dniu 6 lutego br. kierownicy zespołów badawczych JRC wizytowali ośrodek w Świerku, gdzie spotkali się z polskimi naukowcami. Wydarzenie bez precedensu. Okazało się, że polska myśl naukowa i jej dokonania na wielu polach w niczym nie ustępuje zachodnim dokonaniom. Olbrzymi sukces polskich naukowców ma także wymiar polityczny, jasno wskazuje, że Polska jest krajem, w którym rozwijają się nowoczesne technologie, w którym współpraca  nauki i przemysłu jest  coraz bardziej twórcza.

Robert Beller

Artykuł opracowałem na podstawie :

Rocznik Otwocki 2016

BiznesAlert z dnia 7.02.2017