“Prezent dla mieszkańców Kobyłki na Dzień Dziecka”

Na Dzień Dziecka nie tylko dzieci ale wszyscy mieszkańcy miasta, pasjonaci sportu, kibice i zawodnicy otrzymali fantastyczny prezent! Miasto Kobyłka 1 czerwca, po wieloletnich staraniach, nabyło w drodze przetargu grunt o powierzchni prawie 1,5 hektara od Państwowego Instytutu Maszyn Budowlanych położonego przy ulicy Napoleona. W imieniu samorządu w licytacji wziął udział Piotr Grubek – Zastępca Burmistrza Miasta.

Kobyłkowskie władze nie tylko prowadzą sprzedaż gruntów, ale również zakupują nowe działki. Takie działania są szczególnie istotne z punktu widzenia przyjętych przez samorząd lokalny kierunków rozwoju miasta oraz zmieniających się potrzeb naszych mieszkańców. Wzrost ich liczby zobowiązuje do stałego budowania zaplecza szczególnie dla najmłodszych obywateli, dlatego też nieruchomość zakupiono głównie na cele rekreacyjno – sportowo – oświatowe. Działka bezpośrednio sąsiaduje z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Wicher i powiększy obszar zarządzany przez tą jednostkę.

 

Emilia Buczyńska – Kołodziejek

Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Miasta Kobyłka