Prof W. Fałkowski o stratach wojennych Warszawy.Praskie Spotkania z Historią.

 

 

Gościem majowego Praskiego Spotkania z Historią był Minister prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, historyk i podsekretarz stanu w MON. Tematem spotkania był przygotowany przez zespół pod kierunkiem Profesora w 2004 roku, Raport Strat Wojennych Miasta Warszawy w latach 1939-1945. Raport przygotowany został na polecenie Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Wg cen z września 1939 roku, straty wojenne naszego Miasta wyniosły 22 miliardy ówczesnych złotych. W przeliczeniu na obecne ceny, to
55 miliardów dolarów. Liczący 800 stron, Raport, wydany w języku polskim od czasu objęcia prezydentury miasta przez Hannę Gronkiewicz – Waltz 2 grudnia 2006 roku, nie jest ropowszechniany, opracowana w 90 procentach wersja niemiecka została wstrzymana i nie ukazała się do dziś. Raport jest własnością m. st. Warszawy. To pierwszy raport strat wojennych – dokonany prawie siedemdziesiąt lat po wojnie. To wielkie zaniedbanie zarówno Państwa, jak i społeczeństwa.
Choć kwota jest astronomiczna i znacznie ostudziła zapędy Niemiec w żądaniach o odszkodowania za porzucony przez Niemców majątek w Polsce, to jest to tylko skromna część strat, jakie ponieśliśmy jako Państwo i jako społeczeństwo. Wymienione przez Profesora Fałkowskiego wyłączenia, czyli określenie, co nie było liczone to lista dłuższa, niż ta, która mówi, co obejmują wyliczenia Raportu. Przede wszystkim, nie liczono strat w ludziach, bo życie ludzkie nie ma ceny. Nie liczono również wartości
prywatnych i państwowych dzieł sztuki, unikatów, archiwaliów, wartości intelektualnej jak patenty, bibliotek, utraconych zysków, rachunku ciagnionego, prawa do własnosci intelektualnej, umiejętnosci ludzi, lnow how… Zanim wyburzono po Powstaniu Warszawskim miasto, wszystkie mieszkania i budynki publiczne zostały przez wojska niemieckie ograbione. Nie zapominajmy też, ze straty wojenne obejmują zniszczenia z nalotów rosyjskich w trakcie lat niemieckiej okupacji.
Raport obejmuje wartosć zabudowy, rzemieslnicze i zakłady pracy, 133 zabytki, mienie komunalne, wyposażenie mieszkań prywatnych i obiektów publicznych oraz tranport. Wartosc mieszkań obliczono na podstawie kajetu murarskiego z wrzesnia 1939 roku, znalezionego w trakcie poszukiwań dokkumentacji. Oprafowano wartosć trzech wielkosci gospodarstw domowych  wg zamożności co mnozono przez procent zniszczeń poszczególnych kwartałów zabudowy. Dla Śródmieścia przyjęto 90 procent.
Chociaż w sensie politycznym PRL w imieniu Państwa POlskiego zrzsekł się odszkodowań, to pod wzgledem prawnym, dokument, który to deklsruje jest łatwy do podważenia. Profesor jednak uważa, że poltycznie, nie powinno się stawiać tego tematu na forum międzynarodowym. Z całą pewnością lepiej wykorzystać aspekt moralny tego Raportu.
Spotkanie uzupełniły wspomnienia Profesora o drużynie harcerskiej „Czarna Jedynka”, działalności politycznej oraz naukowej i dyplomatycznej. Na zakończenie Burmistrz W. Zabłocki wręczył Gościowi album Józefa Zbigniewa Polaka „Impresje z warszawskiej Pragi…”
Dziękujemy organizatorom – Urzędowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Stowarzyszeniu Koliber oraz Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca za interesujące spotkanie, a Burmistrzowi Wojciechowi Zabłockiemu oraz Posłowi na Sejm RP Pawłowi Lisieckiemu za objęcie spotkania patronatem.
Relacje ze spotkania mozna obejrzec tutaj:http://tvpolska.pl/uncategorized/straty-wojenne-warszawy-1939-1945-raport-prof-wojciech-falkowski/
Beata Bielińska-Jacewicz