Program Mieszkanie plus. Marki.

 

Narodowy Program Mieszkaniowy – Mieszkanie plus, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Rząd przyjął uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) 27 września 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie Plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności.Program jest odpowiedzią na potrzeby obywateli, nie mogących pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania nawet na kredyt. Szczegółowe kryteria najmu będą dostosowane do lokalnych uwarunkowań. BGKN ograniczy się do kryteriów dochodowych, z kolei kryteria demograficzne, społeczne, lokalne będą po stronie samorządu, który  wie najlepiej jak wykorzystać narzędzie, jakim jest BGKN do realizowania polityki mieszkaniowej.

Mieszkania mają być dostępne w dwóch opcjach: na wynajem lub na wynajem z dojściem do własności. Ich koszt będzie zależny od lokalizacji.

Z Markiem Borowcem – Dyrektorem ds. projektów strategicznych w BGK Nieruchomości SA o programie Mieszkanie plus.

Dyrektor Marek Borowiec – „Mieszkanie Plus to rządowy program budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Program jest realizowany na zasadach rynkowych, na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A.

Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie jest szansą na godne warunki życia.

Jest to program, który może zasypać lukę na rynku mieszkaniowym, która od wielu lat istnieje między ofertą deweloperską a ofertą zasobów komunalnych samorządów. Ta luka to nie tylko kilkaset tysięcy mieszkań – to przede wszystkim realna potrzeba wielu polskich rodzin, młodych, niezamożnych, dla których alternatywą jest wyjazd do dużego miasta lub za granicę.

Program może również dać impuls prorozwojowy nie tylko całej gospodarce ale również lokalnym społecznościom. Dostępność mieszkań na wynajem jest kluczem do rozwoju polskich miast i regionów.

Inwestycje będą realizowane w oparciu o finansowanie z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A. – dziś spółkę zależną Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program nie zakłada pomocy publicznej ze strony instytucji państwowych czy samorządowych w pozyskaniu gruntów. W każdym przypadku zbycie gruntu na rzecz funduszu nastąpi na warunkach rynkowych i będzie objęte świadczeniem ekwiwalentnym. Grunty będą wyceniane, a ich wartość uwzględniana w koszcie przedsięwzięcia.”

Czy program będzie stanowić konkurencję dla rynku deweloperskiego, szczególnie w dużych aglomeracjach?

Naszym celem nie jest maksymalizacja zysku, tylko budowa jak największej liczby mieszkań, przy zachowaniu mechanizmów rynkowych. Efekt będzie taki, że możemy skutecznie uzupełnić ofertę deweloperską.  Mieszkanie Plus, jako program rządu, jest całkowicie nową ofertą, skierowaną do tych  osób, które dziś są między przysłowiowym młotem a kowadłem – są zbyt zamożni, by skutecznie ubiegać się o lokal komunalny, a jednocześnie nie spełniają warunków niezbędnych do zakupu lub wzięcia kredytu na własne mieszkanie. Nasz projekt jest zatem dopełnieniem istniejącej oferty i rozwojem zupełnie nowego, nieistniejącego dotąd segmentu rynku.

Listy intencyjne i porozumienia na budowę mieszkań zostały podpisane już w przeszło 70 gminach w całej Polsce. Jeśli chodzi o najbliższe plany spółki, to do końca czerwca zostaną zawarte kolejne warunkowe umowy inwestycyjne , a także ruszą kolejne budowy.

Zbigniew Zalas