Quid veritas est?

Dziś świat szuka winnych zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej. Wielcy, silni i wpływowi mają swoją prawdę o tych czasach. Na pierwszy plan wychodzą naziści, a właściwie wg rosyjskiego nazewnictwa, które ma odciąć wspólny mianownik totalitarny – faszyści. Drugą, kategorią winnych jest lokalna ludność, która o ile nie dała się zabić agresorom, to na pewno nie dosyć walczyła w obronie słusznej sprawy, to może jednak się przyczyniła…

Nie mają znaczenia pakty podpisane i opisane o porozumieniu obu totalitaryzmów, które wywołały wojnę. To nie ma znaczenia. Państwa, które kolaborowały z totalitaryzmem brunatnym dziś są bohaterami i ofiarami wojny, a ci którzy osamotnieni przeciwstawiali się brutalnej sile są nazywani współwinnymi. Ofiary się dzieli na te, które są prawdziwe i na te, które nie mają do tego prawa. Co to jest prawda? Twórcy marksizmu już w XIX w. po raz pierwszy założyli, że należy stosować politykę masowego zabijania w stosunku do grup ludzi, narodów, którzy nie są przygotowane do życia po rewolucji wg. ich poglądów. Na ich kryteriach „ulepszania” społeczeństwa wewnątrz kraju jaki i międzynarodowego wzorował się W. Lenin i J. Stalin (wrogami były klasy społeczne „posiadające”, czy też wprost „burżuazja – fabrykanci” , arystokraci i osoby nie nadające się do przyjęcia i życia w nowym społeczeństwie opartym o zasady marksizmu). Narodowi – socjaliści (naziści) Adolfa Hitlera także odwoływali się do radykalnej zmiany społeczeństwa najpierw w obrębie ich kraju, a a później po za ( w tym przypadku widzimy wrogów w postaci wybranych nacji narodowych, grup narodowych – Żydzi, Romowie , Słowianinie ale także np. grup religijnych – katolicy, osób niepełnosprawnych mniejszości seksualnych). II wojna światowa zaczęła się w Polsce 1 września 1939r., poprzedził ją pakt podpisany przez przedstawicieli III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Oba te państwa wbrew wszystkim umową międzynarodowym zaczęły wojnę z całą Europą. Osamotniona przez sojuszników Polską włączyła z dwoma totalitaryzmami. Przegrała, ale nie rozpaczała kolaboracji z III Rzeszą, pomimo tego, że dzięki dzianiom Niemców i Rosjan całe miejscowości polskie zniknęły z powierzchni ziemi. Miliony ludzi zostało pozbawionych życia majątku, wygnanych, lub przerobionych na niewolników. Jeńcy polscy byli mordowani tysiącami przez Niemców (Wielkopolska) i Rosjan (Katyń), obozy koncentracyjne, getta, Ludobójstwo na Wołyniu, Powstanie w Getcie Warszawskim, Powstanie Warszawskie ( Zbrodnia na Woli), wysiłek polskiego żołnierz na wszystkich frontach II wojny światowej, kolejna zdrada sojuszników, 45 lat okupacji przez czerwony totalitaryzm. Dziś dowiadujemy się, że było inaczej… Quid veritas est?

KW