Regulamin

1. Ogłoszenia i reklamy prosimy przesyłać na adres kontakt@zprawejstrony.waw.pl
2. Reklama zamieszczona w papierowym wydaniu gazety znajduje się również w wydaniu internetowym.
3. Ceny reklam wyłącznie internetowych – do uzgodnienia.
4. Opracowanie graficzne reklamy – w cenie reklamy.
5. Przyjmujemy gotowe projekty lub opracowujemy nadesłane materiały.
6. Warunkiem publikacji reklamy jest dokonanie przedpłaty na konto Z Prawej Strony Sp. z o.o. Pl.Hallera 5 lok 14A 03-464 Warszawa IdeaBank 82 1950 0001 2006 0007 3454 0002
7. Materiały należy przesyłać w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego publikację.