SPRAWY LOKALNE

Skwer przy ul. Szymanowskiego to część dzielnicy, w której od wielu lat nie były prowadzone prace remontowe.

W roku 2017, podczas głosowania na projekty obszaru Nowa Praga z Pelcowizną, mieszkańcy oddali najwięcej głosów, bo 589, na projekt Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego.

W 2018 roku w trzecim i czwartym kwartale nastąpi realizacja tego projektu. Niestety nie da się jej przyspieszyć, ponieważ projekt obligują procedury, np. zgoda konserwatora zabytków, ocena stanu drzewostanu starych topoli i ew. zgoda na ich wykarczowanie, przetargi na wykonanie projektu. Jak wiemy, sadzenie drzew i roślin musi odbywać się też w konkretnych miesiącach.

Z rozmów z mieszkańcami ul. Szymanowskiego wynika, że większość jest niezadowolona

z postawionej altany. Informuję, iż jest to projekt realizowany z III edycji Budżetu Partycypacyjnego i będzie jeszcze udoskonalany.

Szanowni Mieszkańcy, prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W realizacji projektu dołożymy wszelkich starań, aby poprawić wizerunek otoczenia, a przede wszystkim komfort spędzania Państwa wolnego czasu.

Aby uniknąć podobnych sytuacji i mieć wpływ na to, co się zmienia w najbliższej okolicy, ważne jest zainteresowanie mieszkańców i ich czynny udział w spotkaniach i głosowaniach.

W dniach 26 lutego – 18 marca 2018r. w Urzędzie Dzielnicy odbędą się spotkania dyskusyjne dotyczące projektów na dany obszar Pragi – Północ. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z nimi.

Głosowanie odbędzie się w dniach 15- 30 czerwca 2018r.

Małgorzata Anna Grzegorzewska

m.grzegorzewska13@gmail.com