Sulejówek – Bilet Metropolitalny

Obecnie system transportu na obszarze aglomeracji warszawskiej jest bardzo niezrównoważony. Aglomerację warszawską tworzy bowiem nie tylko Warszawa, ale również kilkadziesiąt podwarszawskich gmin, które w większości nie są objęte 1 strefą ZTM. Dziś aglomeracja warszawska to jednolity organizm ok 45 gmin podwarszawskich, których mieszkańcy żyjąc pod Warszawą pracują w niej i współtworzą jej dobrobyt, tak samo jak mieszkańcy Warszawy. Tymczasem, w przeciwieństwie do mieszkańców Stolicy, muszą płacić znacznie więcej za dojazd do niej.

W przypadku Sulejówka problem jest podwójny – nie dość, że mieszkańcy dopłacają mnóstwo własnych środków do 2 strefy ZTM, to w dodatku pośrednio ze swoich podatków (poprzez budżet miasta) płacą ponad 2,5 mln zł rocznie za funkcjonowanie dwóch przystanków SKM, z których korzysta bardzo wielu mieszkańców sąsiednich gmin nie dopłacających nic do SKM. Rozwiązaniem tej kwestii mogła być zeszłoroczna ustawa metropolitalna, której niestety ostatecznie nie uchwalono (miała ona wprowadzić m.in. 1 strefę w Sulejówku). W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało Burmistrza Sulejówka, że obecnie nie są i na razie nie będą prowadzone dalsze prace nad nową ustawą. W związku z tym Burmistrz miasta rozpoczął działania mające na celu rozpoznanie realnych możliwości wprowadzenia 1 strefy w Sulejówku. W ciągu kilku miesięcy odbyliśmy szereg konsultacji z ekspertami sektora transportowego. Efektem tych starań jest opracowanie przez Burmistrza Sulejówka niestosowanej dotychczas formuły wprowadzenia 1 strefy. Od wielu miesięcy próbowaliśmy nakłonić władze Warszawy i ZTM do rozszerzenia 1 strefy w Sulejówku. ZTM za każdym razem odpowiadał – nie możemy Wam dać 1 strefy w gminach, które mają połączenia kolejowe z prostego powodu – w gminach tych występuje tzw. krzyżowanie taryf przewoźników ZTM i Kolei Maz. ewentualne wprowadzenie 1 strefy spowodowałoby straty Kolei Mazowieckich, która straciłyby część klientów. Dlatego szukaliśmy nowej formuły, która umożliwiłaby gminom podwarszawskim dopłatę do różnicy między 1 a 2 strefą bez ingerowania w umowy handlowe ZTM i KM i PKP PLK. W styczniu odbyliśmy wspólnie z Burmistrzem wiele spotkań roboczych z pracownikami ZTM. Na jednym z nich w gabinecie Burmistrza Śliwy pojawił się pomysł, który pozwoliłby niejako obejść przytoczony problem krzyżowania taryf. Tym pomysłem jest zmodyfikowanie istniejącego programu Warszawa+ i umożliwienie gminom dopłat do różnicy w cenie biletu 1 i 2 strefy dla osób deklarujących płacenie podatku w Sulejówku. Sprawą zainteresowałem wiceprezydent Kaznowską podczas korespondencji na facebooku. Udało się ją przekonać argumentacją, że wprowadzenie Biletu Metropolitalnego (taką nazwę zaproponowałem na roboczo) nic nie kosztuje Warszawę, a dla gmin podwarszawskich to prawdziwa rewolucja.

Podczas negocjacji z ZTM do wyboru będziemy mieli 3 poziomy dopłat do biletów metropolitalnych dla osób deklarujących podatek PIT z adresem w Sulejówku.
I tak w przypadku biletu mie
sięcznego:
Próg 1: Rada Miasta decyduje o dopłacie 14 zł rozliczający PIT w Sulejówku zapłaci 166 zł/miesiąc
Próg 2: Rada Miasta decyduje o dopłacie 30 zł rozliczający PIT w Sulejówku zapłaci 150 zł/miesiąc
Próg 3: Rada Miasta decyduje o dopłacie 60 zł rozliczający PIT w Sulejówku zapłaci 120 zł/miesiąc
Bilet obejmie też bilety kwartalne – przykładowo dla 3 progu zapłacimy za niego 330 zł przy dopłacie z budżetu miasta 130 zł. A zatem z punktu widzenia mieszkańca korzystniej będzie wykupić kwartalny, gdyż dzięki temu zaoszczędzimy 30 zł w stosunku do 3 biletów miesięcznych (3×120 = 360 zł).

Bilet będzie obowiązywał we wszystkich publicznych środkach komunikacji w Sulejówku – SKM, pociągach KM oraz planowanych autobusach linii L. Niestety system nie obejmie biletów kartonikowych – to efekt polityki ZTM, który chce promować wyłącznie bilety okresowe. Jeśli Rada Miasta zdecyduje się zabezpieczyć w budżecie możliwość korzystania z 3 progu dopłat wówczas zgodnie z wyliczeniami ZTM 4 osobowa rodzina z Sulejówka (2 os. dorosłe + 2 dzieci z uprawnieniami do przejazdów ulgowych) zaoszczędzi rocznie aż 2.160 zł. System będzie szczelny – Bilet Metropolitalny będzie imiennie kodowany na osobę, która przedstawi deklarację, w której adresem rozliczeniowym będzie Sulejówek. W urzędzie powstanie specjalne stanowisko do wydawania kart i obsługi systemu. Osoby, które przez pomyłkę lub z innych względów nie zadeklarowały w PIT miejsca zamieszkania w Sulejówku mogą dokonać stosownej korekty w Urzędzie Skarbowym, Urząd Miasta będzie honorował również skorygowane deklaracje z pieczątką wpływu do US.

Punkt informacyjny, w którym będzie można wyrobić sobie Bilet Metropolitalny powstanie na terenie Dworca Sulejówek-Miłosna, obok istniejącej kasy biletowej.

Teraz wszystko w rękach Rady Miasta – możliwe, że program zostanie uruchomiony już od 1 września 2018 – wszystko zależy od tego, czy Rada Miasta zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki. Jestem przekonany, że per saldo dopłata którą dostanie każdy mieszkaniec do biletu ZTM zwróci się do budżetu miasta. Niestety, 1 strefa powinna powstać min 10 lat temu. Jej dzisiejszy brak to archaizm. Mieszkańcy Sulejówka pracujący w Warszawie muszą się poczuć równorzędnymi członkami aglomeracji warszawskiej, której dobrobyt przecież współtworzą. W mojej ocenie wydatki które poniesie budżet miasta będą znacznie niższe niż szereg efektów mnożnikowych zewnętrznych połączonych z planowanym uruchomienie dwóch linii L wśród których można wymienić np. wzrost cen działek i nieruchomości, zwiększenie presji urbanizacyjnej w płd części miasta, która de facto dzięki autobusom L oraz planowanym inwestycjom autostradowym spowoduje radykalny wzrost cen działek , zwiększenie ruchu budowlanego, wzrost zainteresowania Sulejówkiem jako miejscem zamieszkania itp itd. Wszystko to znacznie zwiększy bazę dochodową miasta – uszczelniony system dopłat da bowiem taką możliwość tylko płatnikom z adresem sulejóweckim.

W związku z możliwością uruchomienia Biletu Metropolitalnego już od września b.r. Burmistrz Miasta podjął starania o wydzierżawienie terenu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Staszica od strony torów kolejowych na potrzeby ustanowienia parkingu. Na obecnym terenie kolejowym (gdzie obecnie znajduje się „dziki parking”) zostanie zorganizowany parking typu ” park and ride”, który będzie bezpłatny wyłącznie dla osób płacących podatek PIT w naszym mieście. Obecnie trwają również zaawansowane rozmowy dotyczące przejęcia na rzecz miasta pustej działki zlokalizowanej pomiędzy torami a sklepem Biedronka. Tam również chcemy urządzić parking bezpłatny dla osób płacących podatek w Sulejówku. Jeśli uda nam się uruchomić oba parkingi wówczas zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie stacji polegająca na wprowadzeniu czasowych ograniczeń w parkowaniu pojazdów.

Remigiusz Górniak