Szukajmy pomocy, ale z głową.

Często  osoby, ktore są w potrzebie,  mają problemy mieszkaniowe,  finansowe czy zdrowotne zwracają się po pomoc do organizacji pozarządowych lub społeczników. Nie zawsze z pożytkiem dla siebie. Zebraliśmy więc dla Państwa zwięzłe,  podstawowe informacje o tym,  jak korzystać z pomocy organizacji, fundacji czy stowarzyszeń.

Każda z wyżej wymienionych organizacji społecznych zajmuje się pomocą, jednak czasem zdarzają się odstępstwa od reguły.

Jeśli znajdziemy się w podbramkowej sytuacji i chcemy skorzystać z pomocy takich instytucji pamiętajmy o ostrożności:

-nigdy nie dajemy oryginałów żadnych dokumentów tylko kopie;

-jeśli jakaś organizacja występuje w naszym imieniu i udostępnia nasze dane to powinniśmy być o tym informowani, a także powinniśmy dostawać kopie takich pism,  jak również odpowiedzi, jeśli występują w naszym imieniu;

-powinniśmy podpisać zgodę na działanie w naszym imieniu np. w formie pisemnego pełnomocnictwa,  z określeniem zakresu spraw,  jakich pełnomocnictwo dotyczy;

-nie dajmy się oszukiwać na jakieś datki za obiecaną pomoc, bo takie działania są korupcyjne, ani na żadne znajomości z osobami np. świata polityki;

-uważajmy również na to, by nie skierowano nas pod przysłowiową podszewką organizacji społecznej do np. kancelarii prawniczej,  gdzie za poradę prawną poniesiemy opłaty;

-uważajmy również na portalach społecznościowych na fundacje, organizacje które proponują nam porady online gdyż otrzymujemy po opłacie dokumenty wygenerowanie automatycznie,  ogólnie dostępne w internecie, które często nie wiemy jak wypełnić.

 

Najbezpieczniej korzystać jest jednak z pomocy klinik prawa przy Uniwersytecie Warszawskim ,Klubu Złotego Wieku przy pl. Hallera (windykacja,  pożyczki lichwiarskie),pomocy radnych dzielnicy (sprawy lokalowe), spotkania z burmistrzem dzielnicy – odpowiedzialnym za sprawy lokalowe jest na Pradze Północ, Wojciech Zabłocki),problemy z reprywatyzacją (spotkania z Posłem RP Pawłem Lisieckim tam również udzielane są bezpłatne porady prawne).

Zachowajmy czujność w stosunku do osób obiecujących nam finalne rozwiązanie sprawy, a nie wykazującymi się wiedzą merytoryczną z zakresu naszych problemów. Stracimy tylko cenny czas, nerwy i zaufanie do ludzi.

Anna Kutyńska