…i po wyborach.

Znów pomyliliśmy wybory samorządowe z parlamentarnymi. Tak można ocenić wynik, w którym, w wyborach do samorządu terytorialnego, w Warszawie, ścigały się i wygrały dwie wiodące partie, gdzieniegdzie tylko dopuszczając pojedynczych samorządowców z lokalnych komitetów. Efekt jest taki, że w radach dzielnic zasiadają ludzie, którzy zdobyli po kilkadziesiąt głosów, a nie będzie tych, którzy zdobyli ich po kilkaset.

Więcej...

Wybory, wybory

Osiemnaście lat w samorządzie i dwanaście w Urzędzie m. st. Warszawy oraz porównanie międzydzielnicowe upoważnia mnie do podsumowań i wniosków. Dzielnica, dla której pracowałam dziesięć lat, zawsze przypominała mi feudalny styl zarządzania – dwór, przepustki i parkingowe przywileje, kolejna– to wręcz niewolnictwo. Dużo by trzeba zmienić. Biednie, ciasno i jako pracownik, nie masz nic do powiedzenia. Kwiatek, który przyniosłam, utrzymał się dwa dni i miał dosyć. Zwiądł lub zmarzł, nie wiem. Natura jest mądra. Ja wytrzymałam dwa lata. Obecna – młoda republika. Dlaczego młoda? Z powodu licznych prób odwołania zarządu, dlaczego republika? Bo kiedy weszłam do biurowych pokoi, zobaczyłam, ze pracownicy czują się gospodarzami swojego miejsca pracy.. Ludzie spędzają w pracy dwie trzecie aktywnego dnia i traktują swoje miejsce pracy jak przedłużenie domu, a jego estetyka ma swoje znaczenie. Piszę to wszystko z punktu widzenia pracownika samorządowego z prawie dwudziestoletnim stażem. Poznałam samorząd na szczeblu gminnym, gdzie wójt na zagrodzie

Więcej...

II Edycja warsztatów poetycko – teatralnych w praskich bibliotekach

„Droga do wolności – warsztaty poezji patriotycznej” Sukces jesiennych warsztatów poetycko-teatralnych „Czas na poezję – poezja na czasie” prowadzonych przez prof. Stanisława Górkę, które zorganizowaliśmy wspólnie z praskimi bibliotekami zachęcił nas do opracowania ich drugiej edycji. Tym razem, w nieco zmienionej formie, nawiązującej do obchodzonej w tym roku rocznicy 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Więcej...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze

Odkąd bliżej poznałam historię Pragi, żywą pamięć mieszkańców o latach powojennej gehenny Żołnierzy Wyklętych i zwykłych ludzi, a wszystko to na oczach Prażan, z wielkim wzruszeniem uczestniczyłam w tej swoistej pielgrzymce od jednego do drugiego miejsca pamięci. Miejsc tych było kilkanascie, a przecież to jeszcze nie wszystkie…

Więcej...

Felieton na Urodziny Pragi

W Katedrze Praskiej w dniu 10 lutego o godz. 19.00 będziemy mieli przyjemność wysłuchać Koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Anny Duczmal – Mróz i honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzej Dudy, z odwołaniem do setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wcześniej tego dnia, przed Katedrą odbywać się będzie Jarmark Praski z poczęstunkiem dla mieszkańców, a na terenie całej Pragi, już kilka dni wcześniej, cała masa innych lokalnych wydarzeń i imprez pod hasłem Urodziny Pragi.

Więcej...

Pomoc dla Sośna

Mówi się,, „jak trwoga to, do Boga”. Takim lokalnym bogiem, pierwszą instancją dla mieszkańców, powinien być  lokalny samorząd.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym stanowi zadanie własne gminy. A wspólnota, to nikt inny, jak my, drodzy Państwo. Urząd pełni więc rolę służebną wobec mieszkańców.

Więcej...